#17 Att utfärda eller att icke utfärda – utgivningsbevis